Jumaat, Februari 25, 2011

kemahiran Asas Bola Baling


Kemahiran asas dalam permainan Bola Baling, terbahagi kepada lapan iaitu bermula dengan kemahiran berlari, melompat, hantaran bola, menyambut bola, menggelecek bola dengan tangan, mengadang, menjaring, dan menjaga gol. Kemahiran-kemahiran ini perlu dipelajari dan dikuasai bagi setiap pemain Bola Baling sebelum boleh menjadi seorang pemain Bola Baling yang profesional. Kemahiran asas dalam sukan Bola Baling:

1. Berlari
2. Melompat
3. Hantaran bola
4. Menyambut bola
5. Menggelecek bola dengan tangan
6. Mengadang
7. Menjaring
8. Menjaga gol.


Kemahiran hantaran


Kemahiran hantaran terbahagi kepada lima iaitu:
i. Hantaran bahu
ii. Hantaran lantun
iii. Hantaran aras dada
iv. Hantaran lompat
v. Hantaran sisi

Kemahiran menyambut bola

Kemahiran menyambut bola terbahagi kepada empat iaitu:
i. Menyambut bola aras muka
ii. Menyambut bola rendah
iii. Menyambut bola dengan sebelah tangan.
iv. Menyambut bola tinggi.


Kemahiran Menjaring

Kemahiran menjaring amat penting bagi seseorang pemain bola baling bagi mendapatkan jaringan seterusnya mencapai kemenangan. Kemahiran menjaring terbahagi kepada beberapa jenis teknik dan cara iaitu:

i. Jaringan bahu
ii. Jaringan lompat
iii. Jaringan dive
iv. Jaringan rendah

1 ulasan:

hak cipta terpelihara.

Ukur BMI Anda