Ahad, Ogos 07, 2011

BIOMEKANIK -PERGERAKAN DALAM SUKAN (part 3 - jenis daya)

DAYA RINTANGAN UDARA
 • Akan menentukan cara projektil bergerak di udara Dikenali  Daya Heretan Aerodinamik
  Bergantung kepada sifat fizikal objek seperti saiz ,bentuk dan jenis permukaan serta velositi udara yang melalui objek
 • Kebanyakan acara sukan berlaku seperti berikut: 
  • Objek dilepaskan atau dipukul 
  • Atlit memprojekkan diri ke udara 
DAYA JULANGAN AERODINAMIK
 • Perbezaan kelajuan udara di bahagian atas dan bawah terhasil apabila aliran udara melalui  bentuk yang aerofoil .
 • Perbezaan kelajuan akan menghasilkan perbezaan tekanan.
 • Kawasan velositi tinggi bertekanan rendah .
 • Kawasan velositi rendah bertekanan tinggi .
 • Daya julangan dihasilkan secara bersudut tepat dengan permukaan dari kawasan tekanan tinggi ke kawasan tekanan rendah .
 • Daya julangan ini perlu dihasilkan oleh ahli sukan supaya objek dapat bergerak lebih laju dengan mencondongkan objek secara relatif dengan arah angin .
 • [ contoh : ketika melempar cakera ]

BIOMEKANIK -PERGERAKAN DALAM SUKAN (part 2 jenis daya)

PECUTAN LINEAR.
Kadar perubahan velositi . 
Dinyatakan dalam unit ms¯² 
Merupakan kuantiti vektor kerana ada magnituddan arah . 
Dikira dengan gunakan formula :
                                    a = Perubahan velositi
                                           Perubahan masa
                                       = V - U
                                          t2 - t1
  V  = Velositi akhir 
  U  = Velositi awal
 Contoh :
Pecutan seorang pelari yang berlepas dari blok permulaan dan mencapai velositi 4 ms¯¹ dalam masa 5 saat ialah ?
 
V = 4 ms¯¹        U = 0 ms¯¹    = 5 saattt

a  =    v  - u 
             t
= 4 ms¯¹ - 0 ms¯¹
          5  saat


= 0.8 ms¯²

BIOMEKANIK -PERGERAKAN DALAM SUKAN

DAYA DAN PERGERAKAN   
DAYA :  diertikan sebagai tolakandiertikan sebagai tolakanatau tarikan .atau tarikan . 
Kesan  daya :
 • Jasad pegun menjadi bergerak  
 • Jasad bergerak menjadi pegun  
 • Jasad berubah arah pergerakan


Definisi Daya :
Hasil darab jisim dengan pecutan @ F = ma
[ F = daya[ F = daya m = jisimm = jisim a = pecutan ]a = p

 Daya dicirikan dalam bentuk :
 • Magnitud
 • Arah 
 • Titik aplikasi
 • Garis tindakan

hak cipta terpelihara.

Ukur BMI Anda