Ahad, Ogos 07, 2011

BIOMEKANIK -PERGERAKAN DALAM SUKAN (part 2 jenis daya)

PECUTAN LINEAR.
Kadar perubahan velositi . 
Dinyatakan dalam unit ms¯² 
Merupakan kuantiti vektor kerana ada magnituddan arah . 
Dikira dengan gunakan formula :
                                    a = Perubahan velositi
                                           Perubahan masa
                                       = V - U
                                          t2 - t1
  V  = Velositi akhir 
  U  = Velositi awal
 Contoh :
Pecutan seorang pelari yang berlepas dari blok permulaan dan mencapai velositi 4 ms¯¹ dalam masa 5 saat ialah ?
 
V = 4 ms¯¹        U = 0 ms¯¹    = 5 saattt

a  =    v  - u 
             t
= 4 ms¯¹ - 0 ms¯¹
          5  saat


= 0.8 ms¯²

PECUTAN BERSUDUT
Kadar perubahan velositi bersudut
Dinyatakan dalam unit darjah saat²  atau  radian / saat ²
Formula Pecutan bersudut :

=       Perubahan velositi bersudut 
               Perubahan masa
=         w2  - w1
              t1 -t2
=          w
             t

Contoh :Berapakah pecutan bersudut bagi seorang pemain golf yang mengambil masa 0.8 saat  dengan memukul bola pada velositi bersudut 1.2 rad / s 
w2 -w1
    t1- t2

=
1.2 rad / s  -0
       0.8 saat 

=      1.5 rad / s²


MOMENTUM

Kuantiti pergerakan yang wujud padasesuatu jasad yang bergeraksesuatu jasad yang bergerak
Formula mengira momentum :

                                            M = m X v
m = jisim          v = velositi [ms¯¹ ]

Objek pegun tiada momentum kerana velositi awalnya sifar . Perubahan momentum  dalam kebanyakan keadaan disebabkan oleh perubahan velositi .
Momentum juga adalah kuantiti vektor seperti velositi.

Contoh :Kira momentum bagi pelari pecut berjisim  70 kg yang berjaya mencapai halaju maksimum 11 ms¯¹ .
                            M =  m X v
                               =  70 X 11
                               =  770kgms¯¹

IMPULS
Masa tindakan daya
Perubahan momentum berlaku apabila daya ekstrinsik bertindak ke atas jasad  
Perubahan momentum berlaku disebabkan oleh daya yang bertindak dan jumlahtindakan daya yang dikenakan .tindakan daya yang dikenakan .Nilai magnitud perubahan momentumNilai magnitud perubahan momentumadalah sama dengan magnitud impuls .adalah sama dengan magnitud impuls

Formula di bawah membuktikan persamaan impuls dan perubahan momentum
daya :
F = ma
m = ( v - u)
           t
    =  mv -mu
            t
   =  m^ u
          t
ft = impuls   m = momentum perubahan

DAYA REAKSI  
Tindakan daya yang bersudut tepat ke atas dua permukaan yang bersentuhan .
Contoh :
Daya yang dihasilkan tangan semasa melakukan tekan tubi menghasilkan daya reaksi yang sama dalam arah yang bertentangan.


DAYA GESERAN  
Daya yang dikenakan ke atas permukaan yang bersentuhan dalam arah yang bertentangan.

DAYA SENTRIPETAL DA SENTRIFUGAL
  • Digunakan serentak apabila objek mencapai velositi di sepanjang lorong selekoh .        
  1.            Sentrifugal : daya yang bertindak ke luar  dari aksi putaran .
  2.            Sentripetal: daya yang bertindak ke arah aksi putaran 
  • Diterima bagi aktiviti melibatkan aktiviti  ipenggunaan raket , kayu golf dan kayu pemukul
  • Magnitud daya bergantung kepada jisim , laju dan radius jasad berputar
.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

hak cipta terpelihara.

Ukur BMI Anda