Ahad, Oktober 17, 2010

ISTILAH KINESIOLOGI DAN LAKUAN MOTOR ( BAHAGIAN 1 )

DEFINISI KINESIOLOGI
-kajian yang berkaitan dengan pergerakan manusia berkaitan dengan asas-asas pergerakan manusia secara anatomi dan mekanikal dalam sukan
bFOKUS PENDEKATAN KINESIOLOGI
  Pemerhatian sistematik
- pendekatan kualitatif
- menerangkan mengenai sesuatu pergerakan tanpa melibatkan pengukuran dan pengiraan sesuatu pencapaian
- pendekatan kuantitatif
- menerangkan pergerakan badan dan anggota badan dalam bentuk nombor dan pengiraan bagi menerangkan pencapaian prestasi lakuan 
Definisi Kawalan Motor
Bidang pengajian yang melibatkan kajian pergerakan berdasarkan aspek-aspek mekanisme pengawalan postur & pergerakan
Organisasi proses yang terlibat dalam mekanisme mengawal pergerakan
Kawalan dicapai menerusi interaksi semua jenis lakuan   

hak cipta terpelihara.

Ukur BMI Anda