Sabtu, Oktober 13, 2012

PRINSIP MEKANIKAL LARIAN PECUT

Prinsip-prinsip mekanik yang terdapat dalam acara-acara lari pecut
Berikut ialah prinsip-prinsip mekanik yang terlibat:
a)                Pergerakan (motion)
b)                Halaju (velocity)
c)                Pecutan (acceleration)
d)                Halaju ‘Resultant’ (resultant velocity)
e)                Daya (force)
f)                 Pusat graviti (centre of graviti)

a). Pergerakan
Pergerakan didefinisikan sebagai pertukaran tempat atau kedudukan. Ia adalah dalam satu bentuk yang relatif. Contohnya, apabila anda memandu kereta, anda dalam satu pergerakan relatif dengan jalan, tetapi anda sedang dalam keadaan rehat yang relatif I terhadap kereta itu, Pergerakan terdapat banyak jenis, tetapi dalam lan pecut terdapat dua jenis iaitu pergerakan linear dan angular.
Pergerakan linear  
Pergerakan badan dalam satu garisan lurus dan ia bergerak dalam kepantasan,jarak dan arah yang sama. Dengan itu seseorang pelari pecut mestilah memperolehi putaran kaki yang baik.
Pergerakan angular
Pergerakan badan dalam paksa yang tetap. Pergerakan dibahagikan kepada yang sama dan tidak sama. Pergerakan badan dikatakan sama apabilajarak yang sama dibabiskan dalam masa yang sama. Janya tidak sama apabilajarak yang tidak sama dihabiskan dalam masa yang sama.

Contohnya:   Pergerakan sama (uniform motion) — 800 meter, 1500 meter Pergerakan tidak sama (non-uniform motion) — 100 meter, 200 meter

Jadual untuk menentukan pergerakan yang tidak sama:

Jarak(meter) 30 40 50 60 70 80 90 100
Masa(saat) 3.8 4.9 5.9 6.9 7.8 8.5 9.5
Perbezaan masa Untuk setiap 10 m 1.1              1.0         0.9       0.8        0.9       1.0           1.2

Acceleration                        Decelaration
Pergerakan seseorang pelari pecut tidak sama kerana dan 30m – 70m, dia dalam keadaan ‘acceleration’ dan dan 80m – lOOm berlaku ‘decelaration’.

b). Halaju (velocity)
Halaju didefrnisikan sebagai kadar pergerakan sesuatu objek dalam satuarah dan diukur dalam meter per saat. Biasanya halaju seseorang pelari pecut yang baik akanberlari di antara 1O.5m - 1O.8m per saat di mana Iebih kurang 38.4 km/i.

c). Pecutan (acceleration)
Pecutan bagi sesuatu objek yang bergerak ialah kadar perubahan halajunya akan diukur dalam meter per saat per saat ( m/st)

Contoh:         Apabila seseorang pelari pecut memecut dalam 6.6m per saat maka perubahan halaju ke 9.9m per saat dalam 5 saat.
perubahan dalam kederasan = 9.9m – 6.6in = 3.3m per saat
Beliau melakukan perubahan dalam 5 saat.
5 saat = 3.3 m per saat
1 meter = 3.3 =  0.7 m/s
5
Maka dalam setiap 1 saat halaju meningkat kepada 0.7 meter.

d). Halaju resultant
Dalam mengambil Iangkah larian seseorang pelari mengunakan 2 jenis halaju pada badannya serentak, daya mendatar dan menegak. Pergerakan ‘component’ tidak selalu berlaku pada sudut tepat, tetapijuga boleh digunakan untuk sudut-sudut ‘obtuse’ dan ‘acute’.
a = mendatar
b = menegak
c = halaju resultant                         

e) Daya

Daya ialah kesan badan terhadap sesuatu. Pergerakan dalam olahraga boleh dihasilkan apabila daya digunakan, tetapi besar kemungkinan boleh terdapat daya tanpa pergerakan.
Dalam lari pecut, punca utama daya ialah daripada pergerakan dalaman otot-otot pelari dan bahagian luar boleh dibahagikan kepada:
a).        Tarikan ke bawah oleh graviti.
b).        Tolakan ke atas oleh halangan tanah.
c).       Halangan udara.

a halanganudara
b tarikangraviti
c daya resultant

Penerapan daya dalam lari pecut;a.)  magnitud
b).  arah
c ). titik penerapan
d). masa penerapan

 a). Magnitud bergantung kepada;
 i. besar otot-otot
ii.          bilangan ‘fibres’ yang menguneup
iii.         stimulus-nerve impulse.
e).        Arah daya: dalam garisan yang lurus.
f).         Titik perlerapan: titik tekanan pada permukaan tanah
g).        Masa penerapan masa yang diambil oleh kaki di atas   tanah
            lebih panjang masa, lebih kuasanya.
h).       Kuasa Graviti
           Kuasa menarik benda ke arah pusat dunia, kuasa graviti kurang ke arah khatulistiwa.

Keseluruhan secara am
Pada bahagian ‘starting block’ tekanan yang ditekankan oleh kaki hadapan adalah Iebih daripada kaki belakang.

Contoh:
Tekanan          Masa        Lb.Isaat
Kaki belakang                  150 lb.              0.16s          9.0 lb/s

Kaki hadapan                  100 lb.            0.35s          39 lb/s

Pembahagian Tenaga
Tenaga yang digunakan scrnasa memecut pecutan pada 30-35 meter yang pertama dan dan nyah pecutan (decelarate) sehingga ke garisan penamat.

Kederasan dalam Iari pecut.
Ia bergantung kepada;
a).        jarak langkah (stride length)
b).        kekerapan langkah (cadance)
Biasanya seorang pelari pecut yang baik dapat membuat langkah diantara 7-8,Vz Iangkah persaat
Halaju pelari pecut boleh dikira dengan mendarap kekerapan langkah dengan jarak langkah :
a.   kekuatan otot yang lebih (latihan angkat berat)
b.   keanjalan pada otot ( elasticity of the muscle)
c.    mobility and flexibility ( hip joint)
Keadaan senang ( relax ) pada kederasan yang pantas berganrtuflg kepada
a.   kekuatan
b.   kelembutan
c.    teknik
d.   kecergasan
e.   state of mind
f.    keyakinan
g.   daya tahan
h.   kemahiran

Tenaga aerabik dan anaerobik
Punca semasa Iatihan
Punca Tenaga Primary

ATP – PC & Asid Laktik                         ATP – PC                         Sistem Oksigen
Asid Laktik dan
Sistem Oksigen


% Aerobik                               0               10          20            30            40            50            60            70            80           90  100


——————————————————————————————————————————-
%Anaerobik           100          90            80            70            60            50            40            30            20            10Acara(meter)          100          200          400          800                           1,500     3,20                5,000      10,000        42,000Masa(min:saat)         0:10      0:20           0:45       1:45                            3:45      9:00          14:00     29:00      135:00
 Dipetik daripada:
Panduan latihan olahragara ,MAAU,oleh Nashatar Singh

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

hak cipta terpelihara.

Ukur BMI Anda