Khamis, Jun 16, 2011

KEAGRESIFAN SUKAN 2

Kesan pendekatan agersif terhadap individu dalam sukan.
Kesepaduan Pasukan
Menjelaskan maksud kesepaduan pasukan.
Menghuraikan fasa yang berkaitan dengan pembentukan pasukan dan menghuraikan ciri setiap fasa.

Fasa pembentukan pasukan:

 1. Pembentukan
 2. Perbalahan
 3. Pembentukan norma
 4. Persembahan
Kesepaduan pasukan
Carron (1982) – kesepaduan pasukan merupakan proses yang dinamik yang di jelmakan menerusi kecenderungan sesuatu kumpulan “bersatu dan bersama” mencapai matlamat dan objektif kumpulan tersebut.
Fasa Pembentukkan
Percubaan untuk mengenali serta membiasakan diri dengan ahli pasukan lain, membuat perbandingan sosial khususnya dari segi kemampuan dan kebolehan, menilai kekuatan dan kelemahan masing-masing serta menilai kemampuan aksi masing-masing.
Fasa perbalahan (storming)

Fasa ini selalu di pernuhi dengan pertenglagahan serta persaingan di kalangan pemain kerana wujudnya polarisasi, konflik serta tentangan di antara pemain-pemain serta pemain dengan pihak pengurusan atau jurulatih
Fasa pembentukan norma (norming)
Pemain sudah dapat melupakan persaingan dan pertelagahan yang timbul sebelumnya. Pemain sudah mula menjalinkan hubungan yang positif serta mula menunjukkan sikap berkerjasama serta saling membantu rakan sepasukan. Konsep kesepaduan serta indentiti pasukan mula terbentuk di kalangan pemain.
Mula melihat dan menilai sumbangan unik setiap pemain demi kejayaan pasukan.
Fasa persembahan (perfoming)
Pemain sudah bersedia sebagai satu pasukan untuk mencapai matlamat yang telah di sasarkan.Hubungan antara pemain dan jurulatih menjadi semakin mantap dan cekap.
Kesepaduan Pasukan
Menghuraikan faktor yang berkaitan dengan proses kesepaduan pasukan dan perkaitannya
dengan proses pembentukan pasukan.

 
Faktor yang mempengaruhi kesepaduan

 • Individu
 • Pasukan
 • Kepimpinan
 • Persekitaran
 • Atribut
 • Lokus Kawalan
 • Dalaman
 • Luaran
Atribusi
Satu cabang atau pendekatan motivasi
berbentuk kognitif (cox,1998)
Heider,1994 manusia berkeinginan untuk menjelaskan tentang apa yang berlaku berdasarkan kepada persepsi mereka tentang sebab ia berlaku
Apa yang difikirkan oleh seseorang atlet tentang dirinya berkait rapat dengan persepsinya terhadap kesan dan akibat tindakannya itu.
Lokus Kawalan Dalaman
Sebarang keputusan yang terhasil secara dalaman kepada individu (pengaruh individu)
Lokus Kawalan Luaran
Pengaruh persekitaran (seperti nasib, peluang dan orang lain merupakan faktor yang mempengaruhi sesuatu keputusan)
Model Atribusi Heider
 • Atribut
 • Dimensi Atribut
 • Lokus penyebab
 • Kestabilan
 • Kebolehkawalan


B. Dimensi Atribut
Lokus Penyebab
Heider(1944) terdapat empat faktor iaitu usaha,kebolehan,tahap kesukaran tugas dan nasib.
Weiner(1972) dua dimensi penyebab iaitu kestabilan dan lokus kawalan.
Kestabilan
Terbentuk berdasarkan atribut yang stabil dan tidak stabil.
Kebolehkawalan
Atributsi dianggap sebagai berada dikawalan atau di luar kawalan individu tersebut. Kesukaran untuk mengaitkan atributsi luaran dan dalam kawalan.
Tumpuan
Dimensi Tumpuan
Keluasan tumpuan
Arah tumpuan
Menjelaskan maksud tumpuan dan
membezakannya dengan konsentrasi/fokus


1.
Dimensi Tumpuan
Keluasan Tumpuan – berkait rapat dengan bilangan stimulus yang diberikan tumpuan atau yang difokus oleh seseorang individu pada sesuatu masa dari sempit kepada luas. Contoh: penjaga gol perlu meluaskan tumpuannya dengan menilai pergerakan lawan.
Arah Tumpuan – merujuk kepada tahap di mana individu mengarahkan tumpuannya sama ada ke dalaman(perasaan & pemikiran) atau luaran(tindakan terhadap sitimulus). Contohnya, penjaga gol tadi perlu mengatasi perasaan takut dan bimbang untuk membuat keputusan yang tepat.

 1. Tumpuan
 2. Stail Tumpuan
 3. Luas luaran
 4. Luas dalaman
 5. Sempit luaran
 6. Sempit dalaman

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

hak cipta terpelihara.

Ukur BMI Anda