Khamis, Jun 16, 2011

motivasi dalam sukan

Menjelaskan pengertian motivasi dalam konteks
Sukan.
Definisi
Sage (1977) – arah dan intensiti usaha seseorang individu. Arah merujuk kepada tindakan individu sama ada untuk menghampiri atau menjauhi sesuatu setuasi. Intensiti merujuk kepada tahap kekuatan usaha individu tersebut untuk menghampiri atau menjauhi setuasi tersebut.
Wann (1977) – Sebagai proses kebangkitan dalam diri individu yang membantu usaha mengarah serta mengekalkan kelakuan yang diingini.

 
Motivasi
Menghuraikan perbezaan antara motivas
intrinsik dengan ekstrinsik. Dan mengenal pasti contoh kepentingan motivasi instrinsik dan ekstrinsik yang Sering digunakan dalam konteks sukan.
Motivasi Intrisik
Bersifat dalaman seperti keinginan untuk memperbaiki pencapaian peribadi, meningkatkan tahap kesihatan atau kerana faktor keseronokkan.
Motivasi Ekstrinsik
Bersifat luaran seperti keinginan untuk mendapatkan ganjaran, penghormatan atau lain-lain perkara yang bersifat material.
Motivasi
Menjelaskan perkaitan antara motivasi instrinsik dan ekstrinsik dan tahap prestasi individu/pasukan.
Menjelaskan proses pentafsiran motivasi yang diterima oleh individu/kumpulan tertentu berdasarkan teori motivasi.
Menjelaskan kesan lebihan dan pengurangan motivasi berdasarkan pentafsiran individu dan perkaitannya dengan prestasi semasa.


Tiada ulasan:

Catat Ulasan

hak cipta terpelihara.

Ukur BMI Anda