Selasa, April 06, 2010

KONSEP LATIHAN KECERGASAN..(latihan fizikal.)


 
{ Pengenalan }{Latihan Fizikal}{Prinsip Latihan}
 
 
JENIS-JENIS LATIHAN
 
                        I Litar I Bebanan I Farklek I Tekanan I Jeda I Plyometrik I LSD I
      
   Pengenalan
            Dalam mencapai kecergasan yang optima seseorang itu perlu mengetahui dan merancang latihan secara saintifik dan bersistematik. Latihan itu perlu dijalankan mengikut prinsip-prinsip latihan serta disiplin yang tinggi untuk mencapai hasil yang sempurna. Maka adalah penting seseorang itu mengetahui dan mendalami kaedah-kaedah dan jenis-jenis latihan yang sesuai.
 Latihan Fizikal
Latihan fizikal merupakan satu proses senaman yang dilakukan secara berulang ulang dan beransur maju di mana ia melibatkan unsur-unsur pembelajaran dan penyesuaian diri. Tujuan utama seseorang atlit menjalani latihan fizikal adalah membaiki dan meningkatkan komponen-komponen dalam kecergasan dan dapat mengelakkan diri daripada mengalami kecederaan. Peluang untuk tercedera hanya dapat dikurangkan apabila atlit memiliki koordinasi otot saraf yang baik, otot rangka yang kuat serta imbangan badan yang stabil dan tidak cepat lesu apabila menjalani aktiviti fizikal. Latihan fizikal yang dirancang dan dijalankan secara bersistematik dapat membantu para atlit meningkatkan prestasi. Semasa menjalani latihan fizikal ini atlit-atlit harus mengetahui secara mendalam prinsip-prinsip latihan supaya apa yang dilaksanakan nanti berkesan dan memberi manfaat pada diri sendiri.
 
Prinsip-prinsip Latihan
a.      Memanaskan badan
 Setiap latihan hendaklah dimulakan dengan sesi memanaskan badan dan diakhiri dengan sesi melegakan badan(warming down). Memanaskan badan adalah penting untuk merangsangkan sistem fisiologi badan supaya dapat adaptasi dengan peningkatan fungsi-fungsi metabolisme yang akan berlaku apabila atlit melakukan aktiviti fizikal yang lebih berat daripada biasa. Adaptasi ini akan membolehkan atlit bersedia dari segi psikologi dan juga penting bagi mengelak dan mengurangkan berlakunya kecederaan otot.
                
b. Ansur Maju
 Program latihan fizikal hendaklah bersifat progresif. Beban kerja hendaklah bertambah. Ini dilakukan secara beransur-ansur sesuai dengan pencapaian fisikal seseorang atlit yang menjalani latihan. Jurulatih pula perlu mengetahui bahawa jangka masa latihan yang diperlukan bagi seseorang atlit untuk berada dalam keadaan fizikal yang terbaik ialah 6 hingga 8 minggu.
                    
 
 c. Intensiti
Di dalam sesuatu program latihan fizikal penekanan adalah terhadap intensiti beban latihan. Intensiti latihan diberi dengan mempertingkatkan tempo latihan supaya atlit bekerja di atas paras kemampuan fizikal masing-masing. Petunjuk paling nyata terhadap intensiti latihan yang baik adalah atlit mencapai kadar nadi latihan ke tahap sub maksimum. (70% higga 80% KNL).
                               
d. Spesifisiti (Pengkhususan)
Latihan yang dirancang perlu melibatkan aktiviti-aktiviti yang dapat mempertingkatkan kekuatan dan dayatahan otot, kelenturan (fleksibiliti) dan lain-lain aspek kecergasan fizikal. Latihan-latihan yang khusus hendaklah dijalankan mengikut permainan yang diceburi. Contoh bagi atlit lontar peluru perlu banyak latihan di bahagian tangan, pinggang dan kaki. Atlit ini juga perlu banyak ditekankan dengan latihan untuk meningkatkan dayatahan kardiovaskular.
 
e. Kekerapan latihan
Gerakerja kecergasan haruslah dijadikan sebahagian aktiviti kehidupan. Kekerapan latihan akan menjamin peningkatan kecergasan fizikal kita. Adalah dicadangkan bahawa sekurang-kurangnya tiga kali seminggu sudah mencukupi bagi seseorang individu untuk mengekalkan kecergasan dan kesihatannya. Bagaimanapun ia haruslah bersesuaian dengan latihan yang dilakukan. Latihan yang mempunyai intensiti rendah dan dilakukan dalam jangka masa yang pendek akan menghasilkan tahap kecergasan yang rendah.
                              
f. Masa latihan
Masa latihan bergantung rapat dengan intensiti aktiviti latihan. Untuk menaikkan kadar nadi ke tahap 75% daripada 0% (kadar nadi rehat) semasa melakukan aktiviti latihan dalam jarak masa dari 30 minit adalah cukup bagi menghasilkan kecergasan yang signifikan. Pada peringkat permulaan latihan hendaklah dihadkan dalam lingkungan 50% kadar nadi latihan dan tempuh latihan diturunkan 15 ke 20 minit sahaja. Ketika ini tubuh badan kita belum bersedia untuk menerima bebanan yang tinggi. Setelah beberapa minggu berlatih barulah intensiti latihan boleh dipertingkatkan.
                                        
g. Jenis-Jenis Latihan Kecergasan  : 
1. Latihan Litar
Latihan litar ialah salah satu daripada kaedah latihan yang selalu digunakan untuk menguji kecergasan fizikal. Latihan ini telah diperkenalkan oleh R.E.Morgan dan G.T.Adamson pada tahun 1953 di Universiti of Leeds, England.
           Latihan litar merupakan latihan yang melibatkan stesyen-stesyen tertentu dan dilakukan dalam jangkamasa yang telah ditetapkan. Satu litar telah dilakukan jika pelaku telah melakukan semua aktiviti. Latihan ini adalah latihan di mana peserta melakukan beberapa aktiviti secara bersiri atau dalam satu litar. Jumlah aktiviti yang dipilih adalah di antara 8 hingga 12 yang mana melibatkan otot-otot yang berlainan.
          
Objektif latihan:
        i.Meningkatkan daya tahan otot
        ii.Meningkat dan melatih keupayaan anaerobik dan aerobik.
        iii.Meningkatkan kederasan, ketangkasan dan kelembutan
        iv.Membina daya tahan kardiovascular
       
Rasional:
        i.Latihan berasaskan prinsip lebihan beban
        ii.Tidak memerlukan alatan dan ruang yang banyak
        iii.Jangka latihan singkat
        iv.Aktiviti boleh dipelbagaikan mengikut kesesuaian
        v.Memberi kebebasan kepada individu berlatih mengikut kemampuannya
        vi.Keputusan cepat diperolehi.
          
Prinsip Latihan:
        i.Aktiviti yang dipilih bersesuaian dengan objektif
        ii.Kaedah perlakuan mestilah betul dan diselaraskan
        iii.Aktiviti disusun supaya tidak bebankan kumpulan otot yang sama
        iv.Peserta melakukan aktiviti secara berterusan
          
Aktiviti latihan litar (contoh):
        i.Tekan tubi
        ii. Bangun tubi
        iii. Lari ulang alik
        iv. Burpee
        v. Skipping
        vi. Lompat selang seli (alternate split jump)
       vii. Jack knife
       viii. Angkat kaki
        
Langkah-langkah keselamatan:
 Sebelum menjalankan sebarang latihan kecergasan, perlulah diambil perhatian supaya atlit kita sentiasa dalam keadaan selama dan boleh menjalani aktiviti secara berterusan.
 
        1.Aktiviti tidak menyakitkan.
 
        2.Pergerakan sendi hingga ke tahap maksima.
 
        3.Alatan atau tempat latihan hendaklah selamat digunakan.
 
        4.Pakaian sesuai.
 
        5.Ulangan adalah munasabah dan dalam kemampuan peserta.
 
        6.Intensiti yang terlalu berat akan mendatangkan masalah kepada pernafasan.
                                                                                                                           
 2. Latihan Bebanan
 Latihan bebanan telah diterima secara universal sebagai satu kaedah latihan yang paling baik untuk meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot. Intensiti, bebanan serta ulangan latihan bebanan, berbeza mengikut tujuan latihan yang hendak dijalankan. Mengikut Jesse bahawa :
 
        ‘Strength and muscular endurance are two important components of physical fitness and areneeded in varying in all types of work and play.
 
Oleh itu kemahiran-kemahiran tertentu adalah memerlukan otot-otot yang spesifik. Untuk mendapatkan tahap kemahiran yang tinggi, otot-otot ini perlu dilatih dengan kekuatan dan dayatahan. Kesempurnaan kedua-dua komponen ini akan menjamin kejayaan dalam sukan yang diceburi nanti.
 
Objektif
             i.meningkatkan kekuatan otot
             ii.meningkatkan dayatahan otot
             iii.meningkatkan tahap kelembutan dan kepantasan
             iv.meningkatkan kuasa eksplosif
 
Prinsip Latihan :
 
 i. Prinsip tambahan beban
 Berat bebanan pada permulaan hendaklah bersesuaian dengan kemampuan pelaku. Ulangan dan berat beban harus ditambahkan secara beransur-ansur supaya latihan ini berkesan.
                         
ii. Prinsip urutan latihan
Otot besar dalam badan haruslah dilatih dahulu. Ini adalah kerana otot kecil akan mudah lesu jika dibandingkan dengan otot besar. Dua jenis latihan yang melibatkan otot yang sama tidakdigalakkan dan patut dielakkan.
                         
iii. Prinsip Spesifikasi
Latihan yang diberi mestilah khusus kepada anggota tubuh badan yang terlibat dalam sesuatu permainan.
                         
 iv. Prinsip kekerapan
Latihan harus dijalankan berselang hari untuk memberi masa yang cukup untuk pemulihan. Jika tidak, akan terdapat masalah kelesuan dan ini akan mengganggu pencapaian yang optima.                
 Langkah-langkah keselamatan :
        i. Panaskan badan dengan sempurna sebelum menjalankan latihan
        ii. Tidak digalakkan berlatih bersendirian
        iii .Pastikan berat bebanan yang hendak diambil selaras dengan keupayaan diri.
        Iv .Pastikan semua alatan dalam keadaan yang baik dan selamat untuk digunakan.
        V .Bernafas seperti biasa
        vi. Jangan jadikan latihan bebanan sebagai pertandingan untuk menunjukkan
             kekuatan.
 
3. Latihan Fartlek
Latihan fartlek barmaksud ‘speed play’ adalah sejenis latihan dayatahan yang telah mula diperkenalkan di negara Sweden. Walaupun ianya mirip kepada latihan jeda tetapi aktiviti latihan ini lebih menekankan kepada pembinaan kepantasan atlit. Dalam aktiviti latihan ini terdapat yang berkaitan dengan pecutan, di mana atlit dikehendaki melakukan larian pecut bertempo atau kadar tertentu di mana biasanya ditentukan berdasarkan peratusan daripada keupayaan maksima.
         
Objektif latihan
             i.meningkatkan dayatahan kardiovaskular
             ii.membina dan meningkatkan kepantasan
       
Rasional
Latihan ini sesuai digunakan untuk meningkatkan lagi keupayaan aerobik para atlit di samping membina kadar kederasan yang diperlukan sebagai salah satu ‘pre-requisite’ dalam pembinaan kuasa ekplosif.
 
Prinsip latihan
Latihan fartlek merupakan satu corak latihan bebas di mana jarak dan masa tidak dipentingkan. Atlit adalah bebas untuk menentukan jarak dan kadar kederasan sendiri. Bagaimanapun kadar intensiti latihan mestilah ditingkatkan secara progresif dari satu masa ke semasa. Masa rehat untuk aktiviti larian kepantasan dipenuhi oleh rehat aktif seperti berjalan, jogging dan berlari langkah panjang (striding). Aktiviti-aktiviti rehat aktif ini akan bermula kembali dengan memulakan larian kepantasan.
        
4. Latihan Tekanan
Latihan tekanan bertujuan untuk meningkatkan kemahiran sesuatu permainan melalui situasi permainan sebenar dan dalam sesuatu ‘setting’ yang spesifik. Latihan ini dapat membantu pemain membina keyakinan dan kelicinan permainan dalam sesuatu situasi tertentu. Latihan tekanan juga dapat membina dan meningkatkan dayatahan otot yang lebih spesifik. Mc Partlin (1980) mendifinisikan latihan tekanan sebagai satu sistem latihan yang memberi peluang kepada para atlit melatih sesuatu kemahiran spesifik dengan berulang-ulang kali, mungkin beratus-ratus kali dalam jangka masa beberapa minit.
                                       
 Objektif latihan
        i. Meningkat dan mengekalkan kemampuan aerobik dan anaerobik.
        ii. Meningkatkan kelajuan, ketangkasan, koordinasi, kekuatan dan kelembutan
            secara keseluruhan.
        iii.Mengekal dan membaiki tahap kemahiran dalam situasi permainan yang tertentu.
                
Rasional
        i. Meningkatkan kadar nadi ke tahap maksimum dengan cepat. Keadaan ini akan  
            dapat memberikan tekanan dan penyesuaian kepada sistem tenaga.
        Ii. Dapat memilih aktiviti yang spesifik dalam situasi yang sebenar
        iii. Menyesuaikan permainan dengan tekanan sebenar yang mungkin dihadapi dalam
              sesuatu perlawanan atau pertandingan.
              
Prinsip latihan
        i.Intensiti latihan berdasarkan prinsip tambah beban secara progresif.
        ii.Aktiviti perlu berdasarkan kemahiran yang hendak ditingkatkan.
        iii.Setiap pemain perlu mencapai kadar denyutan jantung yang telah ditetapkan
            sebelum latihan.

5. Latihan Jeda
Latihan Jeda adalah satu kaedah latihan fizikal yang melibatkan tekanan kerja yang berulang-ulang dan diselangi dengan masa rehat yang mencukupi. Ia merupakan satu sistem latihan yang diperkenalkan oleh Astrand dan diamalkan oleh Paavo Nurmi pada tahun 1920. Latihan Jeda ini berbeza dari latihan-latihan fizikal yang lain kerana terdapatnya masa rehat antara jeda kerja, sedangkan kaedah latihan lain berterusan tanpa rehat di antara ulangan kerja. Latihan ini dapat meningkatkan kapasiti anaerobik atlit dan amat berfaedah untuk membina dan meningkatkan sistem tenaga aerobik dan sistem anaerobik.      
                                        
 Objektif latihan
             i.Meningkatkan keupayaan anaerobik
             ii.Meningkatkan dayatahan kardiovaskular jantung dan otot.
             iii.Meningkatkan ketangkasan, kelajuan, kelembutan dan koordinasi
                      
Rasional latihan
             i.Dalam kebanyakan permainan, ia memerlukan keupayaan anaerobik dan kaedah
                latihan ini amat sesuai dipraktikkan.
             ii.Jangka masa kerja yang panjang dan ulangan yang banyak serta masa
                pemulihan yang pendek akan memberikan kesan tekanan (stress) kepada sistem
                pengangkutan oksigen, ini akan meningkatkan sistem tenaga aerobik.
             iii.Penetapan jangkamasa dan jenis aktiviti masa rehat yang sesuai akan dapat
                mempertingkatkan proses glikolisis anaerobik dan menjadi lebih efisyen.
             iv.Atlit berkeupayaan untuk melakukan kerja pada isipadu yang tinggi jika ianya 
                 diselang selikan dengan masa rehat berbanding dengan perlakuan yang
                 berterusan.
                                    
Prinsip latihan
Kaedah latihan Jeda ini berdasarkan prinsip-prinsip di antara masa dan masa rehat. Penggunaan lebihan beban digunakan dalam menentukan intensiti kerja yang diberi berdasarkan kepada angkubah-angkubah tertentu. Prinsip latihan hendaklah diberi penekanan kepada perkara-perkara berikut:
 
             i.kadar jarak dan jangkamasa kerja, ini ditentukan berdasarkan kadar nadi latihan
               dan jarak set.
             ii.masa rehat atau pemulihan
             iii.jenis aktiviti masa rehat
             iv.bilagan ulangan dan set setiap sesi latihan
             v.kekerapan latihan
             vi.tempuh latihan dijalankan
                                                                                                                                                                                                
6. Latihan Plyometrik
Perkataan Plyometrik adalah berasal daripada perkataan Greek ‘Pleythein’ yang membawa maksud bertambah atau meningkat atau dari perkataan akar Greek ‘Plio dan Metric’ yang membawa maksud banyak dan terkira. Hari ini plyometrik merujuk kepada ciri-ciri latihan tentang pengucupan otot-otot yang kuat dalam bertindak kepada kelajuan, beban yang dirancang atau meregangkan otot-otot yang terlibat.
            Latihan Plyometrik adalah satu sistem latihan kuasa (dynamic power) yang digunakan untuk meningkatkan kuasa otot yang terlibat dalam pergerakan yang hampir sama dengan acara yang dilatih.
                                                                      
Objektif latihan
             i.Meningkatkan kuasa dinamik otot yang terlibat
             ii.Meningkatkan keupayaan anaerobik
             iii.Meningkatkan dayatahan kederasan otot dan dayatahan otot yang
               spesifik
             iv.Meningkatkan kelajuan dan kekuatan otot
                    
Prinsip latihan
             i.Latihan ini dijalankan berpandukan prinsip tambah beban secara Progresif
            ii. Prinsip kerja dan masa pemulihan dan denyutan jantung digunakan seperti
               dalam latihan jeda
             iii. Aktiviti yang dipilih perlu berdasarkan kepada spesifisiti permainan atau
                 sukan yang terlibat                                                       
Rasional
        i.Latihan plyometrik hanya dirancang setelah dayatahan otot dan kekuatan otot telah 
          dibina
        ii.Mempunyai keberkesanan pada fasa pra pertandingan
        iii.Alatan tidak banyak diperlukan
        iv.Tidak mengambil masa yang lama
              
 Aktiviti latihan plyometrik
        i.lari setempat dengan lutut tinggi, tangan dihayun pantas
        ii.lari setempat tumit menyentuh punggung
        iii.lompat skip, tangan dihayun pantas
        iv.lari langkah panjang(striding)
        v.lompat berhalangan
              
7. LSD (Long Slow Distance)
             Latihan LSD ini sesuai untuk mempertingkatkan sistem tenaga aerobik kerana ia dapat merangsangkan pembukaan kapilari dan meningkatkan kandungan myoglobin yang membawa oksigen ke otot-otot serta meningkatkan aktiviti enzim yang terlibat dalam metabolisme asid lemak. (Asrand & Rodahl, 1977). Perubahan fisiologi ini memberi kesan ke atas sistem kardio respiratori dan seterusnya dapat meningkatkan sistem tenaga aerobik. LSD ini juga sangat sesuai dijalankan untuk atlit supaya ia tidak mendatangkan kebosanan kepada mereka. Jarak ideal disyorkan ialah 10km hingga 15km. (Fox, Methews, 1981) Atlit tidak dikehendaki berlumba-lumba untuk mencapai kemenangan semasa larian ini, tetapi mereka dikehendaki menamatkan larian dalam jarak yang telah ditetapkan.
                            
 Objektif
        i.Membina sistem aerobik ataupun keberkesanan sistem kardio respiratori
        ii.Membina dayatahan kardiovaskular dan dayatahan otot kaki
        iii.Dapat menamatkan larian dalam jarak yang ditentukan tanpa mengira faktor
          kemenangan
        iv.Dapat menikmati keindahan alam semula jadi
 
Prinsip latihan
             i.Menentukan intensiti jeda kerja
             ii.Memberi masa rehat dan masa pemulihan yang lebih pendek, termasuk jenis
                 aktiviti ketika dalam pemulihan
             iii.Meningkatkan kekerapan (bilangan) latihan dalam seminggu.
 
 

5 ulasan:

 1. Boleh tak mohon tunjuk ajar:
  1. latihan olahraga
  2. peraturan balapan

  BalasPadam
 2. boleh pinjam nota nie x???nak gunakn sbgai rujukan...

  BalasPadam
 3. tq..4 sharing :)

  BalasPadam

hak cipta terpelihara.

Ukur BMI Anda